Xarici şəxslərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrində hansı işlərə baxıla bilər?

Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri xarici şəxslərin iştirakı ilə olan aşağıdakı işlərə baxmağa haqlıdır:


· xarici şəxslərin idarəçilik orqanı, filialı və ya nümayəndəliyi AR-nın ərazisində olduqda;


· iş üzrə birgə iddiaçılardan və ya birgə cavabdehlərdən hər hansı birinin AR-da yaşayış yeri, olduğu yer və yaxud adətən gəldiyi yer olduqda;


· cavabdeh AR-nın ərazisində əmlaka malik olduqda;


· aliment alınması və atalığın müəyyən edilməsi işlərində iddiaçı AR-nın ərazisində yaşayış yerinə malik olduqda;


· yetirilən xəsarətlə, sağlamlığın başqa cür pozulması və ya ailəni dolandıranın ölümü ilə əlaqədar ziyanın ödənilməsinə dair işlərdə ziyan AR-nın ərazisində vurulduqda və ya iddiaçı AR-nın ərazisində yaşayış yerinə malik olduqda;


· əmlaka vurulan ziyanın ödənilməsi işlərində ziyanın ödənilməsi haqqında tələbin verilməsi üçün əsas olan hərəkət və ya digər hal AR-nın ərazisində baş verdikdə;


· iddia icrası tamamilə və ya qismən AR-nın ərazisində həyata keçirilməli olan və ya həyata keçirilmiş müqavilədən irəli gəldikdə;


· iddia AR-nın ərazisində baş vermiş əsassız varlanmadan irəli gəldikdə;


· nikahın pozulması işlərində iddiaçı AR-da yaşayış yerinə malik olduqda və ya ər-arvaddan heç olmazsa biri AR-nın vətəndaşı olduqda;


· şərəfin, ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi işlərində iddiaçı AR-da yaşayış yerinə malik olduqda;


· vəsiyyət edənin ölən vaxt yaşayış yeri, gəldiyi yer AR-da olarsa və yaxud vəsiyyət edənin əmlakı AR-da olduqda vərəsəlik işləri.Bundan başqa müstəsna səlahiyyətə aid olan işlər vardır ki, onlara da Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində baxılması mümkündür:


· daşınmaz əmlaka əşya hüququ, eləcə də həmin əmlakın icarəyə verilməsi və ya girov qoyulması haqqında iddialara dair işlər, əgər onların predmeti olan əmlak Azərbaycan Respublikasının ərazisindədirsə;


· şəxsin həqiqiliyinin və ya qeyri-həqiqiliyinin tanınması və hüquqi şəxsin buraxılması, yaxud onun qərarlarının ləğv edilməsi iddialarına dair işlər, əgər hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanı (olduğu yer) vardırsa;


· patent, marka və ya digər hüquqların həqiqiliyinin tanınması iddialarına dair işlər, əgər bu hüquqların qeydə alınması və ya onların qeydə alınması üçün ərizələrin verilməsi Azərbaycan Respublikasında olmuşdursa;


· məhkəmə baxışı zamanı məcburi icra tədbirləri barədə qəbul edilmiş qətnamə Azərbaycan Respublikasında irəli sürülmüş və yaxud həyata keçirilmişsə;


· yükdaşıma müqavilələrindən əmələ gələn yükdaşıyanlara qarşı iddialara dair işlər;


· əgər ər-arvadın hər ikisinin Azərbaycan Respublikasında yaşayış yerləri vardırsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər arasında nikahın pozulmasına dair işlər.


#hərgünhüquq #rahimovasevinj #hüquqşünas #hüququnubil #qanunqayda #azərbaycan #xaricişəxslər #məhkəmə #əcnəbi

Просмотров: 34Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

Yalan məlumat

⚠️Sahibkarlar bəzən maliyyə vəziyyətləri ilə bağlı yalan (pərdələnmiş) məlumatlar göstərməklə qanunsuz kredit əldə edirlər. ❗️Sahibkar unutmasın ki, bu əməli nəticədə həm cinayət, həm də mülki məsuliy

© 2020 Sevinj Rahimova. Bütün müəllif hüquqları qorunur.